yeni bir şeyler
yeni bir şeyler yazacağım, ama sonra